KONTAKT INFORMACIJE Kako do nas?
Adresa: Hadželi bb, 71240 Hadžići
Telefon direktor: 033 / 408 - 811
Telefon sekretar: 033 / 408 - 810
Fax: 033 / 408 - 810
E-mail: oshadzici@oshadzici.edu.ba