UPRAVA ŠKOLE
Alispahić Đenana
Krkić - Pašić Mina
Riđić Danira
direktor
pedagog
pedagog
 
STRUČNI SARADNICI
Fatić Sead
Bužo Mirela
Malić Denisa
sekretar
samostalni referent za plan i analizu
bibliotekar
 
RAZREDNA NASTAVA
Fejzić Maida
Hadžiabdić Amela
Hasić Adisa
Halvadžija Jasna
Šunj Selma
Bajraktarević Mahida
Kapetanović Senada
Hujić Amina
Fejzić Almira
Sakić Sanela
Morina Sanela
Mehmedić Nasiha
Tepić Sanela
Ejubović Samir
Dupovac Selma
Fejzić Emina
 
PREDMETNA NASTAVA
Proha Amina
Nizić Edina
Boloban Adela
Čomor Elma
Selimović Nermina
Bosanski jezik
Bosanski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Engleski jezik
Osmanagić Anela
Smajić Arna
Memić Elma
Čolak Eniz
Čočić Esed
Engleski jezik
Njemački jezik
Geografija-Druš./Rel./ Kult.
Historija - Geografija
Vjeronauka
Šehić Mediha
Hasović Zijada
Čomor Pašana
Kovačević Aida
Šarić Maida
Vjeronauka
Građansko obrazovanje
Matematika
Matematika - Fizika
Fizika
Šošić Nasiha
Šljivo Almir
Serdarević Nerma
Žužić Elma
Jahić Azra
Informatika
Tehnička kultura
Tehnička kultura
Biologija
Kultura življenja/Hemija
Nuhanović Bahrija
Martinović Mesud
Selimović Oksana
Mujić Enes
Dupovac Zijad
Tjelesni odgoj
Likovna kultura
Muzička kultura
Muzička kultura
Historija - pripravnik
Rizvo Dina
Suljević Mehdija
Čorbo Jasmina
Njemački jezik
Likovna kultura
Matematika - pripravnik
 
TEHNIČKO OSOBLJE
Mlivić Azir
Mušanović Suad
domar - ložač
domar - ložač
 
RADNICI NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE
Musić Senija
Hebib Amina
Šeho Badema
Merdžanović Belma
Omerović Lejla
Bečarević Jasmina