Obavijest o početku školske 2020/2021. godine

Školska 2020/2021. godina počinje 1. septembra 2020. godine.

Nastava u prve dvije sedmice školske 2020/2021. godine, prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.