osoblje škole

Uprava škole

Ime i prezime Radno mjesto
Đenana Alispahić Direktor škole
Merima Turajlić pedagog

Stručni saradnici

Ime i prezimeRadno mjesto
Mirela Bužosamostalni referent za plan i analizu
Denisa Malić-Hodžićbibliotekar
Sead Fatićsekretar

Školski odbor

Ime i prezime  
Jasmina Rahmanović predsjednik, predstavnik Ministarstva
Emir Rešidovićčlan, predstavnik roditelja/staratelja učenika
Almir Šljivo član, predstavnik radnika škole
Indira Mujezinčlan, predstavnik Općine Hadžići  

Nastavnici razredne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja
Maida Fejzić I1
Amela Hadžiabdić I2
Mahida Bajraktarević I3
Amina Hujić II1
Jasna Halvadžija II2
Sanela Morina II3
Adisa Redžepi II4
Sanela Sakić III1
Senada Kapetanović III2
Adisa Hasić III3
Vernesa Hamzabegović III4
Selma Dupovac IV1
Sanela Tepić IV2
Selma Šunj IV3
Almira Fejzić V1
Mirsada Boja (Delić Amina) V3
Emina Fejzić V4

Nastavnici predmetne nastave

Ime i prezime Predmet
Edina Nizić Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Amina Proha Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Sabina Agić Bosanski jezik i književnost,
Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Adela Boloban (Fišo Emina) Engleski jezik
Elma Čomor Engleski jezik
Dupovac Irfan Engleski jezik
Arna Hadžić Njemački jezik
Ervina Muratović-Dahija Njemački jezik
Aida Kovačević Matematika
Pašana Čomor Matematika
Maida Šarić Fizika
Mersad Mehmedić Fizika, Matematika
Elma Žužić Biologija
Elma Kulović Priroda
Azra Jahić Hemija
Eniz Čolak Historija, Geografija
Elma Memić Geografija, Društvo
Zijada Hasović Građansko obrazovanje
Nasiha Šošić Informatika
Merima Bajić Informatika
Almir Šljivo Tehnička kultura
Nejra Sarajkić Tehnička kultura, Osnove tehnike
Esed Čočić Islamska vjeronauka
Mediha Šehić Islamska vjeronauka
Mesud Martinović Likovna kultura
Oksana Selimović Muzička kultura
Enes Mujić Muzička kultura
Vernes Beganović Tjelesni i zdravstveni odgoj
Medina Mehanović Tjelesni i zdravstveni odgoj
Ervina Muratović-Dahija V2
Elma Žužić VI1
Almir Šljivo VI2
Elma Čomor VI3
Pašana Čomor VII1
Emina Fišo VII2
Vernes Beganović VII3
Amina Proha VIII1
Elma Memić VIII2
Arna Hadžić IX1
Esed Čočić IX2

Asistenti u nastavi i pripravnici

Ime i prezime Radno mjesto
Lejla Zečić asistent u nastavi – biologija

Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Suad Mušanović Domar/ložač
Azir Mlivić Domar/ložač
Admir Musić Domar/ložač /dnevni čuvar
Senija Musić radnica na održavanju čistoće
Badema Mecavica radnica na održavanju čistoće
Belma Merdžanović radnica na održavanju čistoće
Lejla Omerović radnica na održavanju čistoće
Dana Trbić radnica na održavanju čistoće
Nerma Kadić radnica na održavanju čistoće
Amina Hebib radnica na održavanju čistoće
Nerma Kadić radnica na održavanju čistoće
Belma Bećirović radnica na održavanju čistoće