osoblje škole

Uprava škole

Ime i prezime Radno mjesto
Đenana Alispahić Direktor škole
Mina Krkić-Pašić pedagog

Stručni saradnici

Ime i prezimeRadno mjesto
Mirela Bužosamostalni referent za plan i analizu
Denisa Malić-Hodžićbibliotekar
Sead Fatićsekretar

Školski odbor

Ime i prezime  
Ervina Muratović-Dahija predsjednik, predstavnik Ministarstva
Emir Rešidovićčlan, predstavnik roditelja/staratelja učenika
Almir Šljivo član, predstavnik radnika škole
Indira Mujezinčlan, predstavnik Općine Hadžići  

Nastavnici razredne nastave

Ime i prezime Razrednik odjeljenja
Amina Hujić I1
Jasna Halvadžija I2
Sanela Morina I3
Adisa Redžepi I4
Sanela Sakić II1
Senada Kapetanović II2
Adisa Hasić II3
Vernesa Hamzabegović II4
Selma Dupovac III1
Sanela Tepić III2
Selma Šunj III3
Maida Fejzić IV1
Amela Hadžiabdić IV2
Mirsada Boja IV3
Emina Fejzić IV4
Elma Žužić (Adi Rahmanović) V1
Almira Fejzić V2
Mahida Bajraktarević V3

Nastavnici predmetne nastave

Ime i prezime Predmet
Edina Nizić Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Amina Proha Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Sabina Agić Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Adela Boloban Engleski jezik
Elma Čomor Engleski jezik
Emira Šahić Engleski jezik
Arna Hadžić Njemački jezik
Ervina Muratović-Dahija Njemački jezik
Aida Kovačević Matematika
Pašana Čomor Matematika
Maida Šarić Fizika
Mersad Mehmedić Fizika
Adi Rahmanović Biologija
Elma Kulović Priroda
Azra Jahić Hemija
Eniz Čolak Historija, Geografija
Elma Memić Geografija, Društvo, Društvo/Kultura/Religija
Zijada Hasović Građansko obrazovanje
Nasiha Šošić Informatika
Zineta Mujak-Kovač Matematika, Informatika
Almir Šljivo Tehnička kultura
Alma Jahić Tehnička kultura, Osnove tehnike, Kultura življenja
Esed Čočić Islamska vjeronauka
Mediha Šehić Islamska vjeronauka
Mesud Martinović Likovna kultura
Mehdija Suljević Likovna kultura
Oksana Selimović Muzička kultura
Enes Mujić Muzička kultura
Vernes Beganović Tjelesni i zdravstveni odgoj
Medina Mehanović Tjelesni i zdravstveni odgoj
Ime i prezime razrednika Razred i odjeljenje
Rahmanović Adi V1
Čomor Pašana VI1
Boloban Adela VI2
Beganović Vernes VI3
Proha Amina VII1
Memić Elma VII2
Hadžić Arna VIII1
Čočić Esed VIII2
Čomor Elma IX1
Šljivo Almir IX2
Jahić Azra IX3

Asistenti u nastavi i pripravnici

Ime i prezime Radno mjesto
Danira Riđić asistent u nastavi – pedagog
Merima Turajlić asistent u nastavi – pedagog
Lejla Zečić asistent u nastavi – biologija
Zijad Dupovac asistent u nastavi – historija
Aida Hodžić pripravnica – razredna nastava
Selma Musić pripravnica – bosanski jezik i književnost
Jasmina Hasić pripravnica – biologija)

Tehničko osoblje

Ime i prezime Radno mjesto
Admir Musić Domar/ložač
Azir Mlivić Domar/ložač
Suad Mušanović Domar/ložač
Senija Musić radnica na održavanju čistoće
Badema Šeho radnica na održavanju čistoće
Belma Merdžanović radnica na održavanju čistoće
Lejla Omerović radnica na održavanju čistoće
Dana Bećirović radnica na održavanju čistoće
Nerma Kadić radnica na održavanju čistoće
Amina Hebib radnica na održavanju čistoće