VIJEĆE UČENIKA ŠK. 2017/2018. GODINA
 
     
Kaleta Dinko IV 1
Oputa Benjamin IV 2
Dedović Hana IV 3
       
Salihović Emir VI 1
Musić Larisa VI 2
     
Karić Bakir V 1
Alihodžić Adnan V 2
Dautović Amna V 3
       
Čavalić Amela VII 1
Hrnjić Fahrija VII 2
     
Bajraktarević Amina VIII 1
Voloder Merjem VIII 2
Karišik Azra VIII 3
       
Hodžić Nerma IX 1
Rešidović Anel IX 2