VIJEĆE UČENIKA ŠK. 2016/2017. GODINA
 
     
Milišić Emina IV 1
Alihodžić Adnan IV 2
Šehović Adnan IV 3
       
Vatrić Hamza VI 1
Salihović Emina VI 2
     
Bajraktarević Naida V 1
Bajraktarević Lejla V 2
Rešidović Vedad V 3
       
Camović Aiša VIII 1
Dedović Hamza VIII 2
     
Šunj Emir VII 1
Šehić Tarik VII 2
Karišik Azra VII 3
       
Ismaili Ernisa IX 1
Zelić Ajdin IX 2