vijeće učenika

Predstavnici Vijeća učenika

Razred i odjeljenje Ime i prezime
IV-1 Nejra Kazazović
IV-2 Nejra Muratović
IV-3 Zana Domuz
IV-4 Hana Zec
V-1 Amina Kokor
V-2 Ramiza Vatrić
V-3 Sara Mehmedović
VI-1 Amna Šunj
VI-2 Asja Čomor
VI-3 Naser Čović
VII-1 Bakir Karić
VII-2 Almina Karić
VIII-1 Sabra Čiko
VIII-2 Emina Kurtić
IX-1 Sarah Bećirović
IX-2 Edis Sirar
IX-3 Šejla Ćatić